Op zoek naar taalondersteuning op de werkvloer?

Taalondersteuning

Opleidingen "Nederlands op de werkvloer" (VDAB)

Schrijf je in voor Nederlands op de werkvloer, een opleiding van de VDAB waarbij een ervaren instructeur naar je bedrijf komt om je anderstalige én Nederlandstalige medewerkers vlotter te leren communiceren met elkaar. Hierdoor werken ze efficiënter samen en bereik je betere bedrijfsresultaten.

Schakel een taalcoach in

Taalcoaching richt zich tot werknemers die het Nederlands niet als moedertaal hebben én het onvoldoende beheersen. De taalcoach toetst het taalniveau af bij de VDAB. Als de werknemer voldoet aan de startvereisten, stemt de coach het traject af op het taalniveau van uw werknemer.

Volwassenenonderwijs met een NT2 aanbod

Neem contact op met het volwassenenonderwijs met een NT2 aanbod in onze stad. Deze aanbieders van volwassenonderwijs kunnen een module op maat van jouw bedrijf uitwerken.

Dienst Nederlands Leren van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Verwijs je anderstalige medewerker door naar de dienst Nederlands Leren van het Agentschap Integratie en Inburgering. Zij kunnen je werknemer toeleiden naar de best passende opleiding Nederlands.

KMO Portefeuille

KMO's kunnen via de KMO-portefeuille financiële steun krijgen voor opleiding en advies. Dit geldt ook voor taalopleidingen voor anderstaligen in het kader van hun tewerkstelling.