Stage en leren op de werkvloer

Stage en leren op de werkvloer

Kan je niet wachten om aan het werk te gaan maar kunnen sommige skills nog wat bijgeschaafd worden? Leren op de werkvloer is iets voor jou!

Er bestaan verschillende mogelijkheden om ervaring op te doen en dus te leren terwijl je al aan het werk bent, zoals

  • onderwijsstage
  • duaal leren
  • werkplekleren (opleidingsstages)

Onderwijsstages

Onderwijsstages zijn stages die kaderen binnen het regulier voltijds onderwijs. Dit gaat van een afgebakende stageopdracht tot een bachelor- of masterproef, projectwerk, …

Op volgende online platformen vind je stageplaatsen:

Duaal leren

Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via de combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

Werkplekleren

Werkplekleren biedt jou als werkzoekende de kans om te leren op een werkvloer. Er bestaan verschillende interessante formules om jou op te leiden op de werkvloer zodat je de nodige competenties verwerft.