Ervaringsbewijs

Ervaringsbewijs

Geen diploma of getuigschrift maar wél enorm veel ervaring in een bepaald beroep? Dan kan je misschien een ervaringsbewijs krijgen!

Een beroep kan je leren op school, maar uiteraard ook door het dagelijks in de praktijk uit te oefenen.

Een ervaringsbewijs is een officiële erkenning van die verworven vaardigheden. Met een ervaringsbewijs bewijs je dat je over voldoende ervaring beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen, ook al heb je niet voor dat beroep gestudeerd en heb je geen diploma of getuigschrift behaald.

Jouw ervaring wordt op die manier officieel erkend door de Vlaamse overheid, waardoor de werkgever zeker is van jouw capaciteiten. Neem dit bewijs dus zeker mee op in je CV!